System wspierający gospodarkę odpadami

Ekostrażnik to część innowacyjnego systemu SegreGO, kompleksowo wspierającego zarządzanie gospodarką odpadami w gminach. SegreGO obejmuje 3 obszary: Informację, Kontrolę i Edukację.

Zgłaszanie błędnej segregacji

Formularz zgłaszania
błędnej segregacji

Wygodny, wbudowany moduł aparatu z podpowiedziami

Podział frakcji zgodnie
z zasadami gminy

Aplikacja działająca offline (bez internetu)

Zgłoszenia nieprawidłowości

Zgłoszenia różnych nieprawidłowości

Przypisywanie zgłoszeń do adresów

Ewidencja kontroli w panelu

Ewidencja kontroli według adresów

Alarmowanie i powiadomienia e-mail o kontrolach

Generowanie dokumentacji PDF

Statusy wybranej kontroli

Zgłoszenia w panelu

Ewidencja zgłoszeń nieprawidłowości

Dodawanie zgłoszeń
w panelu

Przypisywanie moderatorów oraz statusów spraw

Korelacja ze zgłoszeniami w SegreGO

Naklejki ostrzegawcze

Ostrzeżenia dla mieszkańców

Informacje o materiałach edukacyjnych

3 proste kroki do wdrożenia

Spotkanie

Spotkamy się i określimy zakres współpracy

Formalności

Sprawnie przejdziemy przez formalności​

Wdrożenie

Przeszkolimy, przygotujemy materiały promocyjne i zapewnimy wsparcie